Recuperació d'una estructura després d'un incendi

Població
Abrera
Equip d'arquitectura
BBG Estructures
Equip d'estructura
BBG Estructures
Joan Ramon Rosell
Empresa constructora
TEX Obras y servicios
Promotor
Faurecia
Superfície
850m²
Any d'estudi
2019
Any de projecte
2020
Any de construcció
2021
Categoria
Rehabilitació d'edificis
Descripció

La nit del 19 de novembre de 2019 es va produir un important incendi al taller de pintura situat a la planta inferior de la Nau de Faurecia, a Abrera.

L'incendi ràpidament es va propagar i va afectar, amb major o menor intensitat, diversos elements estructurals (pilars, bigues i sostres) al temps que destruïa la totalitat de les instal·lacions industrials, que quedaren reduïdes a un munt de ferralla cremada.

Atenent al cost exagerat que suposaria una reparació integral de l'estructura de formigó per recuperar la capacitat portant íntegra, es va proposar una solució de disposició d'una estructura de reforç afegida.

Per tal de poder conèixer l'estat en què es trobava l'estructura s'assajà per APPLUS i pel Laboratori de la UPC i es va procedir a determinar les resistències de cada biga per tal de poder optimitzar el reforç metàl·lic segons l’afectació de cada pòrtic i disminuir així els kg d'acer.

L'estructura es va dissenyar mitjançant unions cargolades per tal de reduir al mínim el temps de muntatge i d'interferència amb la resta de la nau que seguia operativa.

Més informació a l'article publicat a la revista de l'ACE: Quaderns d'estructures, núm. 72.