Biblioteca ALTIS

Població
Cerdanyola del Vallès
Equip d'arquitectura
Àrea Metropolitana de Barcelona - Marina Salvador
Equip d'estructura
BBG Estructures
Empresa constructora
COPISA
Promotor
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Gestor
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Superfície
4.000m²
PEM estructura
389.000€
Any de projecte
2014
Any de construcció
2015
Categoria
Biblioteques
Descripció

A finals dels anys 80, l’Ajuntament de Cerdanyola va construir en aquest emplaçament un Club Esportiu en el qual s’hi practicava un bon nombre d’esports. Va funcionar molt bé durant alguns anys, però a poc a poc va anar perdent activitat, fins cap allà els anys 2010 que es va decidir reconvertir-lo en un espai cultural. Amb l'ús dominant de Biblioteca Municipal, amb el nom d'ALTIS, va entrar en funcionament l’any 2015. La rehabilitació fou una operació ambiciosa que afectà pràcticament tota l’àrea construïda. La gestió es va portar des de l’Àrea Metropolitana, que hi va posar l’equip tècnic, sota la direcció de l’arquitecta Marina Salvador.