Premi FAD Intervencions Efímeres 2017

El projecte de commemoració del 30è aniversari de la reconstrucció del Pavelló Alemany de Barcelona és el guanyador del Premi FAD Intervencions Efímeres 2017.

Aquesta és la valoració del jurat:

“Per reconstruir i dignificar amb materials reciclats un dels elements bàsics de l’arquitectura, aconseguint un ric diàleg d’oposats.”

“Els cent bidons de xapa d’acer, recollits en un cementiri de residus químics, adquireix en una segona vida, de més dignitat i bellesa, en ser reciclats com a tambors d’aquestes noves columnes que rememoren les que al seu dia hi va haver davant la icona de l’arquitectura moderna. Els bidons, units en vertical per un simple cordó de soldadura, juntament amb el seu acabat acolorit i alhora despintat i rovellat, transformen el seu significat, situant-se entre l’art conceptual i la instal·lació d’arquitectura. De fet, la referència a l’element vertical, enfronta l’horitzontalitat del pavelló de Barcelona, reconnecta amb l’essència d’aquests elements primordials de l’arquitectura: el podi i la columna; la llosa i la pantalla; la matèria noble i el material reciclat, tots en diàleg."

http://arquinfad.org/premisfad/edicions-anteriors/?edicio/2017/obra/8645/