Can Trinxet

Població
L'Hospitalet de Llobregat
Equip d'arquitectura
BBG Estructures
Equip d'estructura
BBG Estructures
Empresa constructora
REACSA-DESTESA
Promotor
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Gestor
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Superfície
2.900m²
PEM estructura
460.000€
Any de projecte
2014
Any de construcció
2016
Categoria
Edificis de Patrimoni Industrial
Descripció

El conjunt industrial de Can Trinxet inicialment havia d'acollir el Conservatori de Música de L’Hospitalet de Llobregat, i ja havíem treballat en el seu projecte sota les directrius de l’arquitecta Marina Salvador. El projecte era molt ambiciós i pressuposava una inversió molt forta, probablement excessiva per les disponibilitats de l’Ajuntament.

L’any 2013 van canviar les directrius programàtiques i el projecte es va trossejar en unitats menors. Vam rebre l’encàrrec
d’estudiar la nau lateral, de gran longitud i bastant estreta (uns 10 metres d’amplada) amb la intenció que després de la nostra intervenció pogués ser utilitzada ocasionalment per celebrar-hi algunes concentracions temporals de gent.

La previsió de la nau, que és bastant alta, era que amb el temps s’hi poguessin construir altells definitius per les diverses entitats locals. Es van aprofitar les obres per fer una intervenció en la paret mitgera, molt alta i inestable, fins al punt que havia sofert diversos col·lapses locals.

L’obra, en general, estava en molt mal estat i es van refer totes les cobertes. La gran nau central es va netejar de diverses construccions inadequades, resultant un espai final magnífic, molt més lluminós i amb àmplies possibilitats d’ús futur.